RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku razmatra pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza, što predstavlja, u teoriji i praksi, sporno pitanje o kojemu postoje različita stajališta. Povod pisanju članka je niz odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske kojima je utvrdio povredu ustavnih prava podnositelja ustavnih tužbi u predmetima utvrđivanja porezne obveze u kojima su podnositelji tvrdili da je došlo do nastupa zastare utvrđenja porezne obveze, što je u svim slučajevima odbio utvrditi (odnosno potvrditi) Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Ustavni sud Republike Hrvatske ovim je odlukama utvrdio kada se utvrđuje porezna obveza i što utječe na tijek zastare u poreznom postupku.

1. Uvod
2. Općenito o zastari utvrđivanja porezne obveze
3. Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske o nastupu zastare utvrđenja porezne obveze
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)