RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izvršna tijela i njihovi zamjenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju prava i dužnosti koja su propisana posebnim zakonom. S obzirom na to da se tijekom obnašanja dužnosti izvršnog tijela javlja čitav niz pitanja u vezi s načinom obnašanja dužnosti i ovlasti toga tijela, u nastavku članka bit će obrađena neka od pitanja koja se odnose na navedenu problematiku.

1. Temeljne napomene
2. Prenošenje ovlasti izvršnog tijela na svog zamjenika
3. Ovlast za imenovanje predstavnika jedinice u trgovačkim društvima i ustanovama od strane izvršnog tijela
4. Sazivanje sjednice predstavničkog tijela od strane izvršnog tijela
5. Podnošenje ostavke i pitanje prebivališta izvršnog tijela

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)