RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku u sažetom obliku predstavlja skup pravnih akata kojima su direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU cjelovito i nedvojbeno prenesene u njemački pravni sustav nabave radova, robe i usluga putem javnih ugovora i davanje koncesija.
Posebna je pozornost usredotočena na sustav pravne zaštite koji onemogućuje odugovlačenje donošenja konačne odluke o odabiru najpovoljnije ponude, uređenje nabave radova putem ugovora o građenju i uređenje nabave usluga arhitekata i inženjera, usluga koje se unaprijed ne mogu nedvojbeno i iscrpno opisati.

1. Uvod
2. Njemački pravni okvir javne nabave – struktura
3. Zakon o ograničavanju sprječavanja tržišnog natjecanja; Dio 4. Javna nabava (GWB – Dio 4.)
4. Uredba o modernizaciji javne nabave
5. Nabava i ugovaranje radova putem javnih ugovora
6. Nabave čije procijenjene vrijednosti ne dosežu vrijednosti EU-pragova
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)