RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku obrazlaže zajednička obilježja udruga koje su pravne osobe, odnosno stječu pravnu sposobnost upisom u sudski registar te se smatraju društvom u smislu prava društava.

1. Uvod
2. Naziv udruge
3. Znak udruge
4. Sjedište udruge
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)