RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2019
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:92.
  • Autor/i:Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
    Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

1. Vakacija
2. Paricijski rok
3. Rod, spol i rodno neutralni pravni izričaj
4. EuroVoc

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)