RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku je riječ o predmetu pokrenutom po tužbi hrvatske državljanke protiv Republike Hrvatske zbog nedostatka djelotvorne procedure u domaćem pravnom sustavu kojom bi se učinkovito razmotrili navodi tužiteljice o liječničkom nemaru, a samim tim i kršenje odredaba Konvencije o ljudskim pravima.

1. Uvod
2. Uloga Suda
3. Sastav Suda
4. In medias res
5. Činjenice
6. Civilni postupak
7. Prigovor pristranosti
8. Daljnji postupak
9. Relevantno domaće pravo u odnosu na odgovornost za liječnički nemar
10.   Relevantno domaće pravo u odnosu na položaj sudskih vještaka u civilnom procesu
11.   Sudska praksa
12.   Status žrtve
13.   Povreda odredbe čl. 6. Konvencije zbog dugotrajnosti postupka
14.   Povreda odredbe čl. 8. Konvencije koja se odnosi na podnositeljičine navode o liječničkom nemaru
15.   Primjena navedenih načela u konkretnom slučaju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)