RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom će članku autor pokušati prikazati važnost instituta propisanog čl. 366.a Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19., dalje: ZTD) koja se ponajprije sastoji od zaštite pravnih učinaka određenih skupštinskih odluka koje su upisane u sudski registar, a uz činjenicu da su te odluke pravno nevaljane.

1. Uvod
2. Dopuštenost prijedloga iz čl. 366.a ZTD-a
3. Pretpostavke za osnovanost prijedloga iz čl. 366.a ZTD-a
4. Pravni učinak rješenja iz čl. 366.a ZTD-a
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)