RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S ciljem da se dade dodatan poticaj osiguranju jedinstvene primjene prava u nas, zadnjom Novelom ZPP-a reformiran je sustav revizije (uvedena je kao pravilo revizija po dopuštenju) i u hrvatsko je parnično procesno pravo uveden sasvim novi institut – ogledni postupak.
U ovom se članku analizira ogledni postupak i njegovo uređenje u ZPP-u. Ono se stavlja u kontekst komparativnih iskustava s usporedivim institutima koji su usmjereni na jednak cilj, ali i specifičnih potreba i izazova u hrvatskom pravnom poretku koje su prvotno povezane s radom Vrhovnog suda RH i ostvarivanju njegovih Ustavom RH definiranih zadaća.
U članku se također, osim povoljnih aspekata oglednog postupka, izlažu i određene proturječnosti i nedosljednosti u uređenju tog instituta te kritike iz znanstvenih i stručnih krugova upućene u procesu donošenja ove Novele.

1. Zašto ogledni postupak
2. Što ogledni postupak nije, a što jest
3. Definicija oglednog postupka u ZPP-u
4. Tijek postupanja u oglednom postupku
5. Kritički osvrt
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)