RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku objašnjava kakva je uloga pečata u poreznom nadzoru, kada se koristi i u kojim slučajevima te objašnjava da se pečat u poreznom nadzoru koristi zbog potvrđivanja vjerodostojnosti pismena.
Kakva je sudbina pečata u budućnosti najbolje govori najava Ministarstva uprave na prelazak rada s papira na elektroničku komunikaciju i uvođenje e-pečata.

1. Uvod
2. Osnovni pojmovi
3. Uporaba pečata u poreznom nadzoru
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)