RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku daje prikaz novina koje donosi novi Zakon o sustavu državne uprave. Ustavna osnova za donošenje toga Zakona sadržana je u odredbi čl. 114. st. 1. Ustava Republike Hrvatske. Taj Zakon pripada posebnoj vrsti organskih zakona koji u pravnom poretku RH imaju višu pravnu snagu od ostalih zakona te zahtijevaju sukladnost svih nižih pravnih propisa.
U kontekstu opsolentnosti prijašnjih odredaba Zakona o sustavu državne uprave uočena je hijerarhijska i funkcionalna nelogičnost i nedosljednost u obavljanju poslova državne uprave te je novi Zakon donesen pod okriljem smjernica Vlade RH u sklopu paketa normativnih rješenja, a kojima se, imajući u vidu Nacionalni program reformi 2019. - “Unaprjeđenje javne uprave“, predlaže reforma i unaprjeđenje rada javne uprave, a sve s ciljem uspostave normativnih okvira radi racionalizacije i depolitizacije postojećeg sustava, njegove decentralizacije i povećanja učinkovitosti sustava državne uprave.
U kontekstu navedenoga, odgovarajuće uređenje svih važnih pitanja iziskivalo bi izmjenu više od polovine osnovnih odredaba dosadašnjeg Zakona o sustavu državne uprave, stoga se na temelju Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata pristupilo donošenju novog Zakona.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Poslovi državne uprave
4. Provedbeni propisi
5. Privremene interventne mjere
6. Nadzor zakonitosti postupka donošenja i sadržaja provedbenih propisa i naredbi
7. Službene osobe
8. Tijela državne uprave
9. Ministarstva
10.   Državne upravne organizacije
11.   Sredstva državne uprave
12.   Provedba zakona
13.   Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)