RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj članak na zanimljiv način uređuje obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda.
Skreće se pozornost na to da se jamstva iz čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda prema kojima svatko ima pravo da zakonom neovisno ustanovljeni i nepristrani sud pravično, javno i u razumnom roku ispita njegov slučaj (u stvari građanske naravi) odnose ne samo na upravne sporove nego se primjenjuju i na sve faze postupka, što uključuje i stadije koji slijede nakon što je donesena presuda kojom je odlučeno o predmetu spora.

1. Uvod
2. Izvršenje presuda prema Zakonu o upravnim sporovima
3. Sporno pitanje i sudska praksa
4. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)