RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku, koji je nastao zbog razmjerno brojnih pitanja o stjecanju bez osnove i potrebe dodatnog razjašnjavanja tog instituta, na jednostavan način i u osnovnim crtama prikazuje institut stjecanja bez osnove i kako je uređen u hrvatskom pravu te kako (osiromašeni) otuđivatelj može vratiti tu korist na način uređen Zakonom o obveznim odnosima i drugim propisima (o mjenici i o čeku).
      Potom se razlažu neki najčešći slučajevi stjecanja bez osnove koji se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju i prilikom plaćanja.
      Ovim se člankom prikazuje i odgovarajuća praksa najviših hrvatskih sudova da bi čitatelji imali pouzdanu smjernicu o tome kako se takve pojedine situacije razrješavaju u RH te koja su shvaćanja sudske vlasti o tome.

1. Uvod
2. Stjecanja bez osnove – pojam
3. Pretpostavke da bi došlo do stjecanja bez osnove
4. Osnovano stjecanje i stjecanje bez osnove
5. Plaćanje neduga kao najčešća tipična situacija stjecanja bez osnove
6. Plaćanje zastarjele obveze nije stjecanje bez osnove
7. Pogrešna uplata na tuđi račun
8. Plaćanje predujma / jamčevine za dražbu, a ugovor o kupoprodaji nije sklopljen
9. Plaćanje predujma za isporuke dobara i usluga
10. Stjecanje na temelju ništetnoga pravnog posla
11. Prijevremena naplata potraživanja
12. Predaja akceptnog naloga / OVRHA
13. Preplaćene kamate
14. Stjecanje bez osnove u mjeničnom i čekovnom poslovanju
15. Što se i kako mora vratiti u slučaju stjecanja bez osnove (opseg vraćanja)
16. Zahtjev za povratom neosnovano stečenoga
17. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)