RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2019
  • Članak:Ugovor o radu za rad kod kuće
  • Stranica:157.
  • Autor/i:Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
    Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Sažetak:

      Rad kod kuće jedan je od oblika radnog odnosa kod kojeg se rad odvija na izdvojenom mjestu rada – kod kuće. To je relativno nova koncepcija rada u praksi hrvatskih poslodavaca, a kao institut radno-pravnog zakonodavstva u Hrvatskoj počeo se aktivnije primjenjivati posljednjih godina.
      Uzimajući u obzir da takva koncepcija rada ima velike prednosti: omogućava veću fleksibilnost, kreativnosti i time produktivnost radnika, a istodobno mu pruža mogućnost da bolje organizira i uskladi privatni i poslovni život te ujedno smanjuje troškove poslodavaca.
      Ipak, svaki poslodavac ne može omogućiti radniku obavljanje rada kod kuće u punom radnom vremenu, niti je svaki radnik kvalificiran za obavljanje takva rada, no jedno je sigurno – poslodavci, svjesni brojnih prednosti te koncepcije, sve se više njome koriste, no više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Zakonsko uređenje rada kod kuće
3. Kategorije rada kod kuće
4. Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika kod kuće
5. Prednosti i nedostatci rada kod kuće
6. Primjer ugovora na neodređeno vrijeme s izdvojenim mjestom rada
7. Evidencija radnog vremena
8. Plaćanje naknade za prostor

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)