RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili „po sili zakona” ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju. Likvidacija obrta „dohodaša“ jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti. Postupak likvidacije, s motrišta propisa o PDV-u te poreza na dohodak, provode na jednak način i ostale samostalne djelatnosti koje vode poslovne knjige, neovisno o tome što nisu o obrtnom registru. Obveznici PDV-a zadnji Obrazac PDV trebaju predati za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je obrtnik poslovao, a prijavu dohotka na Obrascu DOH treba predati najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je samostalna djelatnost likvidirana.
      U ovom se članku daju primjeri evidentiranja poslovnih događaja u poreznim knjigama i evidencijama obrta u slučaju likvidacije, odnosno kada obrt – samostalna djelatnost trajno prestaje poslovati.

1. Uvod
2. Najčešći razlozi likvidacije obrta
3. Posebnosti u nekim slučajevima prestanka obrtničke djelatnosti
4. Porezne obveze pri likvidaciji „dohodaša“
5. Primjer utvrđivanja dohotka kod likvidacije obrtničke djelatnosti
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)