RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi uvjete pod kojima državljani EU-a mogu osnivati i obavljati samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja na području RH. Državljani EU-a mogu u RH trajno obavljati samostalnu djelatnost tako da registriraju poslovni nastan u RH (sloboda poslovnog nastana). Jednako tako, mogu privremeno i povremeno pružati svoje usluge u RH, bez obveze registriranja poslovnog nastana, a uz zadržavanje poslovnog nastana u matičnoj državi EU-a (sloboda pružanja usluga). Utvrđuju se uvjeti pod kojima državljani EU-a u RH mogu kao slobodno zanimanje osnivati obrte te uvjeti pod kojima mogu obavljati zdravstvenu i odvjetničku djelatnost, djelatnost stalnoga sudskog tumača i vještaka, revizorske usluge te usluge poreznog savjetništva.

1. Uvod – sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
2. Osnivanje obrta od strane državljana EGP-a
3. Obavljanje slobodnih zanimanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)