RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2019
  • Članak:Prikupljanje revizijskih dokaza
  • Stranica:122.
  • Autor/i:Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
    Ivan RASPUDIĆ

Sažetak:

      Pribavljanje revizijskih dokaza (Međunarodni revizijski standard 500, dalje: MRevS) predstavlja najznačajniji segment cjelokupnog procesa revizije financijskih izvještaja. U kontekstu prikupljanja dokaza ističu se razne metode, npr. provjera dokumentacije, promatranje, propitkivanje, analitički postupci i dr. Ako revizor ne odabere dovoljno ili odabere neodgovarajuće revizorske dokaze, postoji mogućnost izdavanja pogrešnoga revizorskog mišljenja. U nastavku članka objašnjavaju se postupci i vrste dokaza koji su podloga za ispravno formiranje revizorskog mišljenja.

1. Revizijski dokaz
2. Revizorski postupci
3. Tijek revizije
4. Revizijski testovi
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)