RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U članku se opisuju i analiziraju instituti izvršenja i pravomoćnosti te kako odgoditi izvršenje poreznog rješenja iz poreznog nadzora.
      Izvršnost rješenja je svojstvo na temelju kojega se porezni obveznik može prisiliti da plati obvezu kada ona u zakonskom ili rješenjem određenom roku nije dobrovoljno izvršena. Problem nastaje ako bi se naplatom prouzročile teško popravljive štete ili stečaj poreznog obveznika. Odgoda izvršenja rješenja postupak je koji objašnjavamo u ovom članku.

1. Uvod
2. Utvrđivanje porezne obveze u poreznom nadzoru
3. Izvršnost
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)