RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Ulaskom RH u EU moguće su, osim jednostavnih transakcija između dvaju poreznih obveznika, pri čemu je jedan isporučitelj dobara, a drugi stjecatelj, i transakcije u nizu između triju poreznih obveznika iz triju različitih zemalja članica. U opisanom je slučaju riječ o trostranom poslu i pojednostavljenju u oporezivanju koje propisuje Direktiva o PDV-u te jednako tako i odredbe Zakona o PDV-u. Međutim, to ne znači da je trostrani posao svaka transakcija između triju poreznih obveznika, nego sudionici u trostranom poslu trebaju zadovoljiti propisane uvjete kako bi se moglo primijeniti pojednostavljenje u oporezivanju. Posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine propisani su neki novi uvjeti u trostranom poslu. Koje sve uvjete trebaju zadovoljiti sudionici trostranog posla kako bi se moglo primijeniti pojednostavljenje u oporezivanju, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Trostrani posao – određivanje mjesta isporuke i stjecanja pri isporuci dobara
3. Trostrani posao – propisani uvjeti za pojednostavljenje u oporezivanju
4. Porezne i ostale obveze sudionika u trostranom poslu
5. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara u postupku 42 i isporuka dobra u drugu zemlju članicu EU-a u trostranom poslu
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)