RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama uređeno je, između ostalih prava u vezi s porodom i roditeljstvom, i pravo radnika na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. To pravo mogu iskoristiti zaposleni roditelji i samozaposleni roditelji. Samozaposlenim roditeljem smatraju se samostalni osiguranici s osnove obrtničke djelatnosti, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te drugih samostalnih djelatnosti koji plaćaju doprinose na stalnu propisanu osnovicu koja se utvrđuje posebno za svaku kalendarsku godinu. Za vrijeme korištenja tih prava osiguranici ostvaruju pravo na naknadu koja se utvrđuje ovisno o tome je li riječ o radu u polovini radnog vremena ili cjelodnevnom dopustu radi njege djeteta. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Stjecanje prava zaposlenog i samozaposlenog roditelja na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
2. Naknada plaće zaposlenog roditelja za vrijeme korištenja pravom za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju
3. Naknada za vrijeme dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju samozaposlenom roditelju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)