RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može ih privremeno ustupiti na rad u s njim povezano društvo. To znači da osim agencija registriranih za ustupanje radnika, radnike, pod određenim uvjetima, mogu ustupiti i ostali poslodavci, s tim da oni i dalje ostaju, u pravnom smislu, poslodavci ustupljenog radnika koji i za vrijeme rada radnika kod povezanog društva – ekonomskog poslodavca podmiruju sve obveze s osnove radnog odnosa ustupljenog radnika. U ovom članku pišemo o posebnostima u slučaju ustupanja radnika u povezano društvo koje ima sjedište u drugoj državi.

1. Pravno utemeljenje mogućnosti ustupanja radnika
2. Koja se trgovačka društva smatraju povezanim društvom
3. Status ustupljenog radnika u okviru socijalnog osiguranja
4. Oporezivanje plaća ustupljenih radnika povezanom društvu sa sjedište4m u inozemstvu
5. Može li pravni poslodavac na svoj teret neoporezivo podmirivati potpore naknade, nagrade i slično

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)