RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kada poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, obvezan je do kraja mjeseca u kojemu je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine dostaviti radniku isplatnu listu (obračun) primitka koji je obvezan isplatiti. Pri ispostavljanju isplatnih lista poslodavci trebaju voditi računa o tome da je Obrazac NP 1 ovršna isprava, dok Obrazac IP1 sadržava podatke koji radniku pružaju informaciju o načinu obračuna plaće i javnih davanja. O važnosti podataka iskazanih u isplatnoj listi možete pročitati u nastavku.

1. Obrasci za isplaćenu i neisplaćenu plaću i naknadu plaće
2. Obvezni sadržaj isplatne liste isplaćene plaće – Obrazac IP1
3. Mora li radnik potpisati isplatne listu i na koji je način poslodavac treba dostaviti?
4. Sadržaj isplatne liste neisplaćene plaće
5. Kako poslodavac treba postupiti ako je isplatio plaću samo djelomično
6. Čuvanje isprava povezanih s obračunom plaće, naknade plaće i otpremnine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)