RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2019
  • Članak:Obdarivanja
  • Stranica:52.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje: darovanje trgovačkom društvu i darovanje dječjem vrtiću dugotrajne nefinancijske imovine.
      U oba je slučaj riječ o povećanju odnosno smanjenju dugotrajne nefinancijske imovine koja povećava odnosno smanjuje imovinu općeg proračuna. Stoga je te promjene potrebno iskazati na odgovarajućim računima rashoda i prihoda uz usporedno iskazivanje promjena na odgovarajućim računima imovine i izvora vlasništva.

1. Darovanje trgovačkom društvu
2. Darovanje dječjem vrtiću

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)