RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima. Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem. Jesu li navedeni svi detalji radi razumijevanja problema. Ako se s odgovorom krene u pogrešnom pravcu, tada i odgovor može biti određen takvim nepotpunim pitanjem. Drugi je rizik, s naše strane, izražavanje pogrešnog (nestručnog) mišljenja u kojemu se primijenio pristup koji ne odgovara takvom poslovnom događaju. Taj rizik mi otklanjamo tako da više osoba – savjetnika za pojedinu specijalnost – recenzira izneseno stajalište kako bi se sučelila i druga mišljenja (kao kod bolesti kad tražimo drugo liječničko mišljenje).
     Sve u svemu, uvjereni smo da će Vam iznesena mišljenja u odgovorima na Vaša pitanja izražavati stajališta u okvirima zakona i drugih propisa na ispravan i pouzdan način.

Računovodstvo
1. Knjiženje naknadnih troškova dovršetka poslovne zgrade koja je u većem dijelu u uporabi
2. Troškovi investicijskog održavanja postrojenja

Porez na dodanu vrijednost
1. Na usluge rent-a-cara (osobni automobili) dopušten je odbitak 50 % pretporeza
2. Ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
3. Obračun PDV-a na isporuke računalne opreme s montažom u RH

Porez na dohodak
1. Regres kod radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme

Radni odnosi
1. Godišnji odmor sezonskih radnika u poljoprivredi
2. Pravo na novčanu naknadu u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa i ponovnog zaposlenja, nezaposlena osoba stječe nakon 3 mjeseca
3. Rad na dane blagdana
4. Depozitni račun u inozemstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)