RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 40/19.) u pododjeljku 2 dodani su članci koji uređuju pitanje transakcija s povezanim osobama i obveze izvješćivanja o transakcijama s povezanim osobama. Tim odredbama ZTD uvodi u primjenu Uredbu o zlouporabi tržišta (Uredba EU 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine) glede obveze izvješćivanja. U vezi s definicijom „povezanih poduzeća ili osoba“, ZTD se poziva na Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, a koji se temelje na aktualnom izdanju prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1126/2008. od 3. studenoga 2008. godine sa zadnjom izmjenom Uredbom 2018/519.

1. Uvod
2. Povezane osobe prema ZTD-u
3. Poslovi s povezani osobama
4. Potrebna suglasnost nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama više od 2,5 % imovine
5. Objava transakcija s povezanim osobama na mrežnim stranicama društva
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)