RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom praktikumu autorica obrazlaže računovodstveno praćenje prodaje dugotrajne materijalne imovine odnosno nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalne imovine te priznavanje prihoda ili rashoda od prodaje te imovine. Navedeni prihodi ili rashodi priznaju se na neto-osnovi i evidentiraju se kao ostali poslovnih prihodi ili rashodi.

1. Pristup
2. Priznavanje ostalih poslovnih prihoda
3. Priznavanje ostalih poslovnih rashoda
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)