RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
      U ovom se članku daje pregled nekih odluka tog Suda u vezi s pravodobnosti tužbe, nedopuštenosti tužbe, obustave upravnog spora zbog povlačenja tužbe i zbog ocjene VUS-a da je tužitelj odustao od tužbenog zahtjeva, odgodnog učinka tužbe, roka za donošenje odluke VUS-a te pravnih posljedica poništenja rješenja DKOM-a.

1. Uvod
2. Pravodobnost tužbe
3. Nedopuštenost tužbe
4. Obustava upravnog spora
5. Odgodni učinak tužbe
6. Rok za donošenje odluke VUS-a
7. Pravne posljedice poništenja rješenja DKOM-a
8. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)