RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz. S obzirom na njegovu učestalost u aktualnoj praksi, autor u ovome članku daj prikaz tog instituta, s osobitim naglaskom na recentnu sudsku praksu koja se odnosi na otkaz zbog nezadovoljavanja u probnom radu.

1. Uvod
2. Probni rad – općenito
3. Pozicija otkaza u probnome radu u okviru instituta otkaza
4. Otkaz radnika za vrijeme probnoga rada
5. materijalni primitci radnika u slučaju otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)