RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak, izjednačeni su s trgovačkim društvima. Kada takva djelatnost prestaje, okončanje djelatnosti treba obaviti uvažavajući jednake porezne i računovodstvene propise kao trgovačka društva.
      Međutim, s poreznog i računovodstvenog motrišta, obrtnici i slobodna zanimanja „dobitaši“, bez obzira na izjednačenost s trgovačkim društvima, i dalje su fizičke osobe, a to znači da je imovina koja je u funkciji djelatnosti njihova osobna imovina te kod prestanka djelatnosti postoje određene specifičnosti. Više o tome pročitajte u članku.

1. Uvodne napomene
2. Što „dobitaš“ treba učiniti s danom prestanka djelatnosti
3. Kako treba riješiti porezne i druge obveze nakon prestanka djelatnosti
4. Kako treba provesti likvidaciju samostalnih djelatnosti
5. Kako treba postupiti s dugotrajnom imovinom
6. Bilanca obrtnika nakon svih provedenih knjiženja
7. Mogućnost podmirenja potraživanja za izuzimanje dugotrajne imovine podmirivanjem potraživanja vlastitim sredstvima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)