RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2019
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:98.
  • Autor/i:Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
    Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

1. Estoppel u pravu EU-a
2. Imprimatur
3. Tempus regit actum

4. Državna i javna služba

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)