RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u članku objašnjavaju načine i uvjete pod kojima fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno na koji način i pod kojim uvjetima mogu pružati neku od ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u svom ili zakupljenom objektu. Predmetna je materija uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., dalje: ZUD) te pravilnikom, a o čemu detaljnije u članku.

1. Uvod
2. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu
3. Minimalni uvjeti za sobu, apartman, studio apartman i kuću za odmor
4. Označavanje objekata (ploča)
5. Vrste objekata i za pojedinu vrstu objekta
6. Kategorije objekata i uvjeti za kategorije
7. Zahtjev za ishođenjem rješenja o odobrenju i kategorizacija
8. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)