RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nautički turizam gospodarska je djelatnost od iznimnog značenja za Republiku Hrvatsku. U važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu, nautički turizam definiran je kao plovidba i boravak turista (nautičar ili putnik) na plovnim objektima (jahta, brodica ili brod) za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, te boravak u lukama nautičkog turizma i nautičkom dijelu luka otvorenim za javni promet, radi odmora, rekreacije i krstarenja. U pravnoj i ekonomskoj literature postoje i druge definicije nautičkog turizma, koje se svode na njegove dvije osnovne funkcije: plovidbu i razonodu. Osim spomenutog Zakona, materiju nautičkog turizma uređuju i drugi propisi, poglavito propisi o pomorskoj plovidbi te propisi o lukama posebne namjene koje su predmet koncesije kao jedinoga zakonitog načina gospodarskog iskorištavanja pomorskog dobra.

1. Uvod
2. Pravni okvir za nautički turizam
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)