RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pitanje mjesta isporuke roba i usluga, pa tako i mjesto isporuke usluga u vezi s nekretninama, jedno je od ključnih pitanja poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), jer određuje državu koja je ovlaštena obračunati i naplatiti PDV od isporučitelja ili potrošača, ovisno o okolnostima isporuke. U nastavku članka autor objašnjava koje se usluge oporezuju prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.

1. Uvod
2. Europski pravni akti koji uređuju pitanja usluga u vezi s nekretninama
3. Određenje nekretnine za potrebe PDV-a
4. Općenito određenje usluga u vezi s nekretninama
5. Određenje mjesta isporuke usluga u vezi s nekretninama
6. Stavljanje opreme na raspolaganje
7. Mjerodavna stopa poreza na dodanu vrijednost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)