RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku obrađuje problematiku u vezi s propisanim uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja turističke agencije (Nar. nov., br. 58/19., dalje: Pravilnik), s početkom od 20. lipnja 2019. godine.

1. Uvod
2. Uvjeti pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj
3. Uvjeti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
4. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)