RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Neprofitne pravne osobe mogu postati obveznicima porezna na dodanu vrijednost zbog obavljanja pojedinih djelatnosti (gospodarske djelatnosti), ali i obveznici poreza na dobitak. Kada takve pravne osobe nabavljaju osobne automobile, za pravilno porezno postupanje važno je odrediti svrhu nabave i uporabe vozila. O nabavi osobnih automobila kod neprofitnih pravih osoba koje su obveznici PDV-a i poreza na dobitak, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Kada je neprofitna pravna osoba obveznik PDV-a
3. Kada je neprofitna pravna osoba obveznik poreza na dobitak
4. Porezni položaj osobnih automobila
5. Nabava i troškovi uporabe osobnih automobila
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)