RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih poslova osniva se prema Zakonu o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.) i novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18.). Osnivači, odnosno vlasnici poslovnih udjela, mogu biti jedna ili više jedinica lokalne samouprave, ali i fizička osoba koja na temelju koncesijskog ugovora obavlja neke od komunalnih poslova.
      Trgovačka društva koja obavljaju poslove prema ugovorima sklopljenim na temelju prije važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu mogu obavljati te poslove do isteka važenja tih ugovora.
      O tome kako se sve može obavljati komunalna djelatnost, pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Komunalne djelatnosti
3. Javni isporučitelj
4. Sudjelovanje privatnog kapitala u obavljanju komunalnih djelatnosti
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)