RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru iz travnja ove godine, u naš su pravni sustav unesene određene izmjene koje se, između ostaloga, odnose na materiju upisa u sudski registar.
      O nekim bitnim izmjenama koje se odnose na materiju upisa u sudski registar i likvidaciju, na jednostavan način i sažeto pišemo u ovome članku, jer se očekuje donošenje provedbenih akata za primjenu Zakona.
      Napominjemo da su u okviru reforme koja obuhvaća pravo trgovačkih društava, istodobno uz ove izmjene Zakona o sudskom registru, donesene i izmjene Zakona o trgovačkim društvima, o čemu smo pisali u prošlom broju našega časopisa.

1. Uvod
2. Novoustanovljeni instituti
3. Novosti vezane uz osnivanje društva na daljinu
4. Sažet osvrt na ostale novosti koje donosi ZiDZRS

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)