RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autori u ovome članku donose prikaz najvažnijih pitanja koje treba uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora od darovanju, koji je čest u praksi i sklapa se rutinski.
      Ipak, pri darovanja nekretnina taj ugovor ima niz specifičnosti i strogih pretpostavaka koje treba ispuniti da bi bio valjan. K tome, sklapanje ugovora o darovanju može za sobom povlačiti i nastanak porezne obveze.
      Svrha je ovog članka pokazati i kratko objasniti najvažnije vidove sklapanja tog ugovora te u nekim slučajevima iz njega proizlazeću obvezu plaćanja poreza na darove za daroprimatelje.

1. Uvod
2. Ugovor o darovanju – pojam i najvažnija obilježja
3. Bitni elementi ugovora o darovanju – što se mora definirati
4. Darovatelj i obdarenik
5. Prava i obveze darovatelja i obdarenika
6. Oblik ugovora o darovanju
7. Ništetnost ugovora o darovanju bez prave predaje stvari zbog nepoštovanja propisanog oblika
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)