RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Obaveza osiguranja članova uprave omogućava članu uprave i korištenje određenih prava iz područja obveznih osiguranja: pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti. Osim toga, za vrijeme korištenja prava na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO), obveza doprinosa članovima uprave miruje. O svemu navedenome u nastavku članka.

1. Uvodno
2. Mirovanje obveze doprinosa za vrijeme bolovanja
3. Pravo na novčanu naknadu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)