RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Novi alat za sprječavanje poreznih prijevara
2. Sprječavanje bankrota poduzeća
3. Elektroničke informacije o prijevozu roba
4. Rasprava o većoj transparentnosti cijena hrane
5. Na snazi revidirana direktiva o pravima dioničara

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)