RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s dostatnosti dokaznih sredstava za primjenu poreznog izuzeća od plaćanja PDV-a u slučaju usluge prijevoza ili posredovanja u usluzi prijevoza robe u postupku izvoza te u slučaju izvozne isporuke robe otpremljene poštom.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-495/17 Cartrans Spedition Srl
3. Presuda u predmetu C-275/18 Milan Vinš
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)