RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svaka osoba koja prodaje, isporučuje i nabavlja radi daljnje prodaje loživa ulja koja su puštena u potrošnju u RH mora ishoditi posebno odobrenje kod nadležnoga carinskog ureda. Posebno odobrenje ne moraju ishoditi trošarinski obveznici u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja. Autorica u članku objašnjava za koje se namjene mogu koristiti loživa ulja sa sniženom visinom trošarine, tko ih ima pravo koristi, navode se i mjere nadzora nad korištenjem takva ulja te prekršajni i upravni postupci zbog nenamjenskog korištenja.

1. Uvod
2. Posebno odobrenje za loživa ulja
3. Prekršajne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)