RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom članku pišemo o poreznom položaju umjetničkih honorara ostvarenih u drugim državama koje su inozemni isplatitelji isplatili rezidentima RH.
      Rezident RH znači da je osoba obvezna plaćati porez na dohodak u RH bez obzira u kojoj je državi ostvarila honorar i u kojoj je državi plaćen porez na dohodak, što prema Zakonu o porezu na dohodak prepoznajemo kao načelo svjetskog dohotka. Međutim, to nikako ne znači da se porez na ostvareni primitak u inozemstvu plaća u dvjema državama jer Porezna uprava RH u posebnom postupku, a na temelju informacija koje isplatitelji umjetničkog honorara ili sami autori podnose putem obrazaca JOPPD ili INO-DOH, utvrđuje godišnju poreznu obvezu svakoga poreznog obveznika prema poreznim propisima RH, a tako utvrđenu poreznu obvezu smanjuje ili izuzima za svotu plaćenog poreza u inozemstvu. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Primjeri oporezivanja umjetničkih honorara ostvarenih u inozemstvu
3. Utvrđivanje godišnje porezne obveze

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)