RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU-a, odnosno u treće zemlje. Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz dobara), porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom odnosno, u slučaju elektroničkih deklaracija, elektroničkom porukom IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (sustava ECS), kojom se potvrđuje da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo područje EU-a. Izvoznik je oslobođen PDV-a pri izvozu dobara neovisno o tome obavlja li izvoz sam ili neka druga osoba za njegov račun, primjerice špediter. Jednako se tako oslobođenje pri izvozu dobara odnosi i na strane porezne obveznike koji izvoze dobra iz RH, a koji se u RH trebaju registrirati za potrebe PDV-a ako žele izvoziti dobra u treću zemlju ili treće područje. Međutim, novim stajalištima Ministarstva financija objašnjeno je da se oslobođenje odnosi i na tuzemnog isporučitelja koji dobro u RH isporučuje stranom poreznom obvezniku koji će dobro izvesti, uz propisane uvjete, o čemu pišemo u nastavku članka.

1. Izvozne isporuke dobara – zakonski okvir
2. Oslobođenje za isporuku u tuzemstvu stranom poreznom obvezniku koji će dobra izvesti izvan EU-a
3. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)