RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Primljena odnosno dana novčana sredstva za buduću isporuku dobra ili usluge smatraju se predujmovima za koje je zakonodavac, s motrišta PDV-a, propisao posebne obveze i postupanja. Stoga je za ovakvo postupanje u poslovnoj praksi važno znati kakav račun treba izdati primatelj predujma, kada nastaje obveza PDV-a po primljenom predujmu odnosno kada porezni obveznici stječu pravo na pretporez. Autorice u članku objašnjavaju porezno i računovodstveno postupanje kod predujmova, ovisno o tome jesu li predujmovi primljeni ili dani za buduće isporuke u tuzemstvu, za isporuke u EU-u ili izvan EU-a odnosno za treće zemlje.

1. Uvod
2. Obveze s primljenim predujmovima
3. Postupci s danim predujmovima
4. Obveze s primljenim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
5. Postupci s danim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)