RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
  • Članak:Darovanje opreme
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige donos opreme koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine te darovanje dugotrajne nefinancijske imovine od osobe koja je izvan proračunskog sustava.
      Ako se dugotrajna nefinancijska imovina odnosi od osobu koja je u općem proračunu, nije riječ o donaciji u smislu proračunskih propisa, dok ako se ona dobiva od osobe koja je izvan općeg proračuna, riječ je, u smislu istih propisa, o donaciji te se pri iskazivanju te promjene u glavnoj knjizi mora rabiti računi prihoda i rashoda.

1. Donos opreme
2. Darovanje izvan općeg proračuna

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)