RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na primljeni zajam od fizičke osobe – člana društva uz valutnu klauzulu, računovodstveno praćenje prodaje poslovne zgrade, porezni položaj prodaje nekretnine putem javne dražbe u stečajnom postupku, obračun PDV-a na usluge posredovanja i obvezno osiguranje obrtnika koji posluju sezonski.

Računovodstvo

1. Primljeni zajam od fizičke osobe – člana društva uz valutnu klauzulu
2. Prodaja poslovne zgrade

Porez na dodanu vrijednost

1. Porezni položaj prodaje nekretnine putem javne dražbe u stečajnom postupku
2. Obračun PDV-a na usluge posredovanja

Doprinosi za obvezna osiguranja

1. Obvezno osiguranje obrtnika koji posluje sezonski

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)