RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Objavljene su opsežne izmjene Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 40/19), od kojih neke stupaju na snagu tek od 1. svibnja 2020., a neke početkom 2021. godine, ali brojne odredbe stupile su na snagu 20. travnja 2019. godine. Od tih odredaba svakako su najzanimljivije one koje se tiču osnivanja i poslovanja društva s ograničenom odgovornosti kao najbrojnije kategorije društava u hrvatskom pravu.
      U ovom je članku riječ o osnivanju društva s ograničenom odgovornosti s naglaskom na odgodi uplate dijela kapitala koji se mora uplatiti u novcu, a posebno knjigovodstvena evidencija takve uplate.

1. Izmjene ZTD-a
2. Osnivanje društva s ograničenom odgovornosti
3. Unos kapitala u društvo s ograničenom odgovornosti u novcu
4. Unos kapitala u društvo u novcu odnosno stvarima i pravima
5. Dodatne činidbe
6. Troškovi osnivanja
7. Posebnosti osnivanja društva na daljinu
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)