RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Neprofitne pravne osobe mogu za potrebe svog poslovanja nabaviti osobni automobil. Za određivanje načina evidentiranja nabave osobnih automobila i troškova koji poslije nastaju u vezi s njihovim korištenjem, bitno je odrediti svrhu zbog koje se nabavlja osobni automobil. O nabavi osobnih automobila kod neprofitnih pravih osoba koje nisu obveznici PDV-a i poreza na dobitak, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Načini nabave osobnih automobila i njihova namjena
3. Specifičnosti nabave osobnih automobila
4. Stjecanje osobnih automobila darovanjem
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)