RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ljudski resursi su „srce“ poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije. Dijele se na ljudski potencijal i ljudski kapital. Ljudski potencijal predstavlja ljudsko znanje i sve dok se to znanje ne počne primjenjivati, ne može se govoriti o ljudskom. S druge strane, ljudski kapital podrazumijeva sposobnosti pojedinca – to jest znanje, vještine i iskustvo koji imaju ekonomsku vrijednost. Opći cilj upravljanja ljudskim potencijalima je postizanje uspjeha kroz zaposlenike.
      Tema obrađena u ovom članku posvećena je pitanjima kako mjeriti učinak zaposlenika te ih motivirati za daljnje dobre radne učinke. U temi se gleda na zaposlenike kao na najvažniji resurs koji će pridonijeti interesu i ciljevima organizacije. Cilj je članka prikazati način na koji se mjeri radna uspješnost odnosno učinkovitost zaposlenika te se ističe koliko je važno provoditi takve aktivnosti.

1. Uvod
2. Procjena radne uspješnosti
3. Motivacija i nagrađivanje na temelju radne uspješnosti
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)