RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Osnivanje turističke agencije kao trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) predstavlja najčešći oblik trgovačkih društava koja se osnivaju radi obavljanja gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti, pa tako i djelatnosti pružanja usluga u turizmu. Autor u članku objašnjava posebne obveze koje osnivač treba ispuniti da bi mogao obavljati usluge u turizmu kao turistička agencija, postupak osnivanja turističke agencije, postupak osnivanja d.o.o. te specifičnost osnivanja turističke agencije od strane jednog osnivača. Navode se i ostale obveze koje turistička agencija ima prema specijalnom zakonu.

1. Uvod
2. Preduvjeti za osnivanje turističke agencije d.o.o.
3. Osnivanje d.o.o.-a
4. Sastavljanje osnivačkog akta (izjave o osnivanju d.o.o.-a) i uplata temeljnog kapitala
5. Specifičnosti d.o.o.-a s jednim članom
6. Isticanje naziva tvrtke, sjedišta i radnog vremena
7. Pružanje usluga turističke agencije izvan poslovnice
8. Prijava poslovanja i ostale obveze turističke agencije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)